Skontaktuj się z namiWitaj,

Jesteśmy grupą radców prawnych specjalizujących się w prawie energetycznym, prawie gospodarczym, podtkowym, w tym prawie akcyzowym oraz innych dziedzinach prawa szeroko związanego z obsługą podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku paliw. Dodatkowo współpracujemy również z szeregiem specjalistów znających praktyczne i prawne zasady funkcjonowania rynku paliw stałych, ciekłych i gazowych, w tym również działąjacych w szczególnie trudnym zakresie dotyczącym tworzenia i utrzymywania taryf.

Od prawie 10 lat stale obsługujemy jedną z największych firm zajmującej się obrotem paliwami ciekłymi i stałymi. Prowadzimy i nadzorujemy, pod względem prawnym, sprawy zlecane przez podmioty prowadzące działalność koncesjonowaną z całej Polski.

Z tematyką koncesji, zagadnieniami prawnymi obrotu paliwami, postępowaniami przed Urzedem Regulacji Energetyki stykami się na co dzień. Dzięki prowadzeniu postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także w zwiazku z tym, że prowadzimy obsługę prawną organów administracji rządowej. Jesteśmy ekspertami w prawie administracyjnym. Posiadamy wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

Jeżeli poszukujesz profesjonalistów, którzy przeprowadzą Cię przez postępowanie o udzielenie koncesji przez Urzędem Regulacji Energetyki lub jesteś już stroną takiego postępowania, albo masz pytanie prawne w zakresie Twojej firmy to dobrze trafiłeś.

Świadczymy usługę kompleksowego przygotowania oraz przeprowadzania postępowania o udzielenie każdej koncesji.

Napiszemy i złożymy wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji lub promesy o udzielenia koncesji, pomożemy zebrać dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku o udzielenie koncesji, będziemy reprezentować Twoją firmę w trakcie prowadzonego postępowania zarówno przed Urzędem Regulacji Energetyki jak i sądami powrzechnymi i administracyjnymi.

Reprezentujemy także podmioty gospodarcze w trakcie postępowania o nałożenie kar za dzałalność niezgodną z zasadami określonymi w prawie energetycznym lub też wprowadzenia towaru o jakości niezgodnej z normami.

Sporządzamy umowy handlowe, oświadczenia zawierające zapisy, które zabezpieczają firmę przed poniesieniem odpowiedzialności z tytułu dokonywania sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów, którzy wbrew przepisom nie posiadają koncesji.

Reprezentujemy podmioty w sprawach tworzenia i utrzymywania zapasów paliw.

Doradzamy i reprezentujemy podmioty prowadzące działalność gospodarczą w postępowaniach kontrolnych oraz pokontrolnych przed Urzędem Regulacji Energetyki. Wspieramy podmioty w zakresie tworzenia i uzyskiwania taryf dla paliw gazowych. Zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie.

Jesteśmy gotowi podzielić się z Tobą naszą wiedzą i wesprzeć Twój biznes. Przeprowadzimy Twoją firmę przez labirynt zagmatwanych przepisów Prawa energetycznego i procedur administracyjnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami to zapraszamy Cię do kontaktu.